Czy szkolenia BHP są obowiązkowe?

W Polsce obowiązek szkolenia pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nakłada na pracodawcę Kodeks Pracy. Zgodnie z przepisami prawa pracodawca powinien nie tylko szkolić swoich pracowników, ale również dbać o optymalne warunki pracy. Pod żadnym pozorem nie powinien dopuszczać do pracy pracownika nieprzeszkolonego w zakresie BHP.

Pracownicy powinni przechodzić szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy, ale równie istotne są szkolenia okresowe. Prawo jasno określa, co jaki czas należy je powtarzać i jaką powinny posiadać formę. Istotą szkoleń okresowych jest zapoznanie pracowników z nowymi przepisami, które pojawiają się w ramach BHP. Pracownicy mogą dzięki nim uzupełniać i utrwalać swoją wiedzę i umiejętności. Aktualizacja wiedzy jest niezwykle istotna w kontekście redukcji wypadków w miejscu pracy.

Co ciekawe, obowiązek szkolenia okresowego dotyczy nie tylko pracowników. Podlegają mu również osoby będące pracodawcami oraz kierujące pracownikami np. kierownicy, mistrzowie czy brygadziści. Szkolenie BHP powinno obejmować także pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz pracowników inżynieryjno-technicznych np. projektantów, technologów czy organizatorów produkcji. W szkoleniach bhp powinni brać też udział pracownicy tzw. służby BHP oraz osoby wykonujące jej zadania.

O tym, jak różne są kategorie pracowników uczestniczących w szkoleniach BHP świadczy oferta szkoleniowa zamieszczona na stronie tarbonus.pl. Znaleźć tu można między innymi szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych, szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta, jak i liczne szkolenia zawodowe np. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

Źródło: http://www.bezpieczenstwo.pierogarnia.rzeszow.pl/?czy-szkolenie-bhp-jest-obowiazkowe-,7

Dodaj komentarz