Czy warto zostać księgowym?

Powstaje coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw, które muszą prowadzić rozrachunki z urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych oraz swoimi pracownikami. Ich obowiązkiem jest również prowadzenie ewidencji w postaci książki przychodów i rozchodów lub pełnej ewidencji księgowej. W związku z tym zapotrzebowanie na usługi osób obeznanych z kwestiami księgowymi oraz podatkowymi jest obecnie ogromne.

Stopnie kariery księgowego
Zakres obowiązków księgowego zależy przede wszystkim od formy organizacyjno-prawnej danego przedsiębiorstwa oraz od formy rozrachunków z fiskusem. Pierwszym szczeblem w karierze księgowego jest etat młodszego księgowego, który nie wymaga większego doświadczenia. Zadania takie, jak księgowanie dokumentów oraz uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej można spokojnie powierzyć studentom, a nawet osobom ze średnim wykształceniem. Do zadań młodszego księgowego należy sprawdzanie poprawności deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie przelewów bankowych.

Co najmniej dwuletnie doświadczenie w księgowości oraz odpowiednie wykształcenie wyższe lub stosowny certyfikat powinien posiadać samodzielny księgowy. Dokonuje on kontroli formalnej dokumentów księgowych oraz prowadzi i rozlicza inwentaryzację.

Główny księgowy z kolei odpowiada za sporządzanie sprawozdań finansowych. Powinny być one przygotowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Rolą głównego księgowego jest także nadzorowanie obiegu dokumentów księgowych i rozliczenia z zewnętrznymi instytucjami.

Na samym szczycie księgowej kariery znajduje się stanowisko dyrektora finansowego. Jest ono związane ze strategicznym planowaniem i zarządzaniem w przedsiębiorstwie. Dyrektor finansowy prowadzi nadzór nad działami finansowo-księgowymi firmy. Jest też odpowiedzialny za współpracę z audytorem i bankami.

A może własna działalność?
Etat w dziale księgowości to z pewnością droga do stabilności zawodowej oraz dosyć wysokich zarobków. Posiadając certyfikat księgowego oraz wiedzę i umiejętności z zakresu księgowości można również pomyśleć nad prowadzeniem własnej działalności. Usługi księgowe na zlecenie lub prowadzenie własnego biura rachunkowego to ogromna szansa dla osób przedsiębiorczych, które cenią sobie samodzielność w podejmowaniu decyzji.

Dodaj komentarz